Thông tin và Tài nguyên về Corona virut

Trung tâm Vùng San Andreas tận lực ủng hộ cộng đồng chúng tôi phục vụ trong giai đoạn khủng hoảng sức khỏe này. Chúng tôi khuyến khích các cá nhân chúng tôi phục vụ, gia đình và nhà cung cấp dịch vụ thường xuyên truy cập website để theo dõi những cập nhật quy định và thông tin xác thực mới nhất.

 

Bộ dụng cụ xét nghiệm Covid-19 miễn phí

Đăng ký tại đây để nhận bộ dụng cụ xét nghiệm Covid 19 miễn phí của bạn: bộ dụng cụ kiểm tra

Lệnh chủng ngừa bắt buộc

Giám đốc Y tế Công cộng Tiểu bang California đã ban hành một lệnh y tế công cộng mới. Lệnh yêu cầu một số công nhân nhất định phải tiêm phòng đầy đủ trước ngày 30 tháng 11 năm 2021:

 

Thông tin về người khiếm thính và nghe kém

Đăng ký Vắc-xin

Mỗi quận có hệ thống quy trình đăng ký khác nhau. Nếu quý vị cần trợ giúp đăng ký vắc xin, vui lòng liên hệ với điều phối viên dịch vụ của quý vị hoặc gửi email tới info@sarc.org.

 

Để biết thêm thông tin về vắc xin sẵn có của trong quận của quý vị, hãy nhấp vào liên kết phù hợp:

  • Đến lượt Tôi  -Mỗi người dân Cali sẽ có cơ hội được tiêm vắc-xin COVID-19 miễn phí. Nhưng số lượng vắc xin của chúng tôi hiện nay có hạn. Vì vậy, chúng tôi tiến hành tiêm chủng theo đợt, ưu tiên cho các nhóm có nguy cơ cao nhất, như những người có cơ hội tiếp xúc cao và những người từ 65 tuổi trở lên

 

  • Quận Santa Clara -Những cá nhân đủ điều kiện được tiêm chủng nên liên hệ với hệ thống chăm sóc sức khỏe của mình để làm hẹn chích ngừa. Hầu hết các nhà dịch vụ chăm sóc sức khỏe liệt kê dưới đây hiện đang cung cấp vắc xin cho tất cả cư dân quận 65 tuổi trở lên, bất kể quý vị có hệ thống chăm sóc sức khỏe hoặc bảo hiểm gì. Dưới đây là các tùy chọn xếp lịch cho cuộc hẹn theo nhà cung cấp.

 

  • Quận Santa Cruz-Hầu hết cư dân sẽ nhận vắc xin của họ thông qua văn phòng phục vụ y tế của họ, và người dân nên liên hệ với bác sĩ hoặc trạm xá của họ để biết thêm thông tin. Phòng Y tế Công cộng sẽ phân phối vắc xin theo kế hoạch tiêm chủng địa phương.

 

  • Quận Monterey- Kể từ Thứ Tư, ngày 17 tháng Haiquần què các cá nhân từ 65 tuổi trở lên làm việc trong các lĩnh vực công nghiệp như thực phẩm và nông nghiệp, giáo dục và chăm sóc trẻ em và các dịch vụ khẩn cấp cũng như những người từ 65 tuổi trở lên cư ngụ trong các vùng mã Zip có nhu cầu cao nhất sẽ đủ điều kiện để xếp hẹn tiêm chủng

 

  • Quận San Benito-Bộ Y tế Công cộng của Quận San Benito cam kết cung cấp thông tin chính xác đáng tin cậy cập nhật về vắc xin cho công chúng. Việc tiêm chủng đang được tiến hành hàng ngày và thông tin tiến trình được cập nhật trong Bảng tiến trình hàng tuần hoặc sớm nhất có thể vì các cập nhật phải phụ thuộc vào báo cáo từ những nhà cung cấp trên toàn quận. Xin lưu ý, các liều vắc-xin còn lại có sẵn hiện đang được tất cả các nhà cung cấp lên lịch để phân phối. Liều thứ hai của vắc-xin phải được tiêm trong khung thời gian yêu cầu của hãng sản xuất vắc-xin từ ​​21-28 ngày tùy thuộc vào loại vắc-xin.

 

  • Tìm địa điểm chích Vắc-xin - -VaccineFinder là một dịch vụ trực tuyến, miễn phí, nơi người dùng có thể tìm kiếm các địa điểm cung cấp dịch vụ tiêm chủng.

 

 

 

  • Danh sách Dự bị chờ Tiêm chủng -Đôi khi các địa điểm tiêm chủng còn thừa một số liều vắc-xin COVID mà họ phải sử dụng nếu không sẽ vứt bỏ. Chúng tôi cung cấp cho các nhà cung cấp như nhà thuốc hoặc trạm y tế với liều lượng còn sót lại để họ tiếp cận những người lân cận muốn tiêm vắc-xin mà có thể đến khi được thông báo vào phút chót. Không lãng phí vắc-xin. Không phải chờ đợi xếp hàng dài. Các nhà cung cấp đã được xác minh.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bản tin của Nhà cung cấp 2.12.21-

 

Vắc-xin và Thông tin liên quan

DDS - Các Câu hỏi Thường gặp 

Trang - Câu hỏi Thường gặp về Vắc-xin 

 

Thư Vận động của SCDD

Thư - Giai đoạn 1B Tiêm chủng Covid dành cho Người khuyết tật - Ngày 11 tháng 1 năm 2021

Đăng ký Chủng ngừa COVID-19 cho Quý vị 

  • Myturn cho Cali -Trong khi số lượng vắc xin COVID-19 vẫn còn hạn chế, tiểu bang Cali quy định ưu tiên tiêm vắc-xin cho các nhóm cụ thể dựa trên rủi ro phơi nhiễm, rủi ro sức khỏe và sức khỏe bình đẳng. MyTurn là nơi quý vị có thể thăm dò xem đã đến lượt quý vị tiêm chủng hay chưa và lên lịch hẹn tiêm chủng. Nếu hiện tại quý vị không đủ điều kiện, quý vị vẫn có thể đăng ký để nhận thông báo khi đến lượt quý vị.

 

Thông tin về Vắc-xin

 

Các trang web về Vắc-xin 

 

Thư Vận động của DDS

 

SCDD - PHÒNG NGỪA NHỮNG TRÒ LỪA ĐẢO

 

 

Thư Vận động của SARC

Chỉ thị từ DDS

Vietnamese