Thông tin

Th3 22, 2023
Các bước tiếp theo, Chuyển tiếp từ Bắt đầu sớm

Để biết thêm chi tiết, bấm vào đây
Th3 2, 2023
Tâm trí, Cơ thể & Tinh thần khiến BẠN trở nên Toàn diện

Th2 7, 2023
Tiệc trưa lập pháp thường niên lần thứ 26

Để biết thêm chi tiết, bấm vào đây
Th1 29, 2023
Phối hợp hỗ trợ gia đình

Để biết thêm chi tiết, bấm vào đây
Th12 28, 2022
Mua dữ liệu dịch vụ FY 21/22

Nhấn đây để xem thêm thông tin
Th10 21, 2022
AB 637 Public Hearing

Để biết thêm chi tiết, bấm vào đây
July 10, 2019
Holiday Craft Fair- 11/19/22

Click Here for More Detail
Th10 14, 2022
Conferencia Educativa 11/5/22

Để biết thêm chi tiết, bấm vào đây
Th9 28, 2022
24rd Annual Service Above Self Awards

Để biết thêm chi tiết, bấm vào đây
Th7 5, 2022
El Grupo de Apoyo de Padres/Madres

Haga clic aquí para más información
Th6 2, 2022
6th Annual Superhero Summer Festival & Inaugural 5K Walk~Run~Roll

Click Here for Information
Th4 1, 2022
Tiệc trưa Lập pháp Thường niên lần thứ 25 của Trung tâm Khu vực San Andreas

Click here for more information and to Register
Th2 23, 2022
POS Disparity Meetings

Để biết thêm chi tiết, bấm vào đây
Th11 9, 2021
Public Comment Meeting: 637 Waiver - Enhanced Supported Living Services

Để biết thêm chi tiết, bấm vào đây
Th10 6, 2021
23rd Annual Service Above Self Awards - Via Virtually Online

Để biết thêm chi tiết, bấm vào đây
Th9 28, 2021
UC Davis Tuyển dụng Tình nguyện viên cho Nghiên cứu CÁC NHÓM TẬP TRUNG

Để biết thêm chi tiết, bấm vào đây
Th12 28, 2020
Purchase of Service Data FY 19 - 20

Nhấn đây để xem thêm thông tin
Th10 25, 2020
2020 Bay Area Người lớn Tự kỷ/DD Hội nghị Trực tuyến

Để biết thêm chi tiết, bấm vào đây
Th10 16, 2020
22nd Annual Service Above Self Awards - Via Facebook Live & Zoom

Để biết thêm chi tiết, bấm vào đây
Th9 15, 2020
Request For Proposals - Funding to Support Implementation of SD Program

Click Here for more information
Th6 22, 2020
Census 2020

Click Here for more information
Ngày 14/12/2019
Dữ liệu Chi tiêu Dịch vụ, Năm Tài chính 18-19

Nhấn đây để xem thêm thông tin
Ngày 5/11/2019
Trợ giúp khi Cúp Điện

Nhấn đây để xem thêm thông tin
Ngày 8/7/2019
Hướng dẫn Bầu Cử tại California

Nhấn đây để xem thêm thông tin
Ngày 8/7/2019
Tham gia vào Hội đồng Quản trị của SARC

Nhấn đây để xem thêm thông tin
Ngày 8/7/2019
Giờ làm việc của Quận hạt San Benito

Nhấn đây để xem thêm thông tin
Ngày 8/7/2019
Trang web và chiến lược việc làm

Nhấn đây để xem thêm thông tin
Ngày 8/7/2019
National Core Indicators Report

Nhấn đây để xem thêm thông tin
Ngày 8/7/2019
Employment Blueprint

Nhấn đây để xem thêm thông tin
Ngày 8/7/2019
Theo dõi SARC trên Truyền thông Xã hội

Nhấn đây để xem thêm thông tin
Ngày 8/7/2019
Dữ liệu Chi tiêu Dịch vụ, Năm Tài chính 17-18

Nhấn đây để xem thêm thông tin
Th7 2, 2019
Chương trình Tự quyết - Bản trình bày Trực tuyến

Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng bấm vào đây
Th7 2, 2019
Nghiên cứu về Tỷ lệ do Burns và Associates thực hiện

Để biết thêm chi tiết, bấm vào đây
July 10, 2019
Hướng dẫn Phúc lợi Cal Fresh

Click Here for More Detail
Th7 2, 2019
Trình bày Tỷ lệ Quản lý Hồ sơ

Nhấn đây để xem thêm thông tin
Vietnamese