Dịch vụ

Lập Hồ sơ


Trung tâm Vùng San Andreas tận lực ủng hộ cộng đồng chúng tôi phục vụ trong giai đoạn khủng hoảng sức khỏe này. Chúng tôi khuyến khích các cá nhân chúng tôi phục vụ, gia đình và nhà cung cấp dịch vụ thường xuyên truy cập website để theo dõi những cập nhật quy định và thông tin xác thực mới nhất.

Nộp Đơn Xin Dịch Vụ

Cập nhật vào các liên kết dưới đây để biết thêm chi tiết về nộp đơn xin thẩm định đủ điều kiện tiếp diễn cho cá nhân 3 tuổi trở lên, xin liên lạc:

Quận Santa Clara: (408) 374-9960

Quận Santa Cruz, San Benito: (831) 900-3737

Quận Monterey: (831) 900-3636

Hướng dẫn Lập Hồ sơ - Tiếng Anh

Hướng dẫn Lập Hồ sơ - Tiếng Tây Ban Nha

Intake-Tiến trình

Những Câu hỏi Thường gặp

Khu vực El Centro: gracias al Public Counsel

Quý vị muốn ngỏ đơn xin dịch vụ, hình thức quan tâm đầu vào, tại đây:  Mẫu đăng ký SARC

Sau khi bạn hoàn thành biểu mẫu quan tâm, vui lòng nhấn nút "gửi" hoặc gửi email tới intakeinquiry@sarc.org

Để đăng ký yêu cầu đánh giá cho Chương Trình Khởi Đầu Sớm (0-3 tuổi), xin truy cập trang Khởi Đầu Sớm để biết thêm chi tiết và số điện thoại.

Bất kỳ người nào được nghi là có khuyết tật phát triển nên nộp đơn yêu cầu phúc lợi - bất kể tuổi tác, nền tảng văn hóa hoặc lợi tức, Các cá nhân được xác định là không đủ điều kiện sẽ được giới thiệu đến các tổ chức dịch vụ phù hợp khác trong cộng đồng.

Bước Tiếp xúc Đầu tiên & Phỏng vấn Lập Hồ sơ

Một khi Trung tâm Vùng xác nhận người nộp đơn có biểu hiện dạng khuyết tật phát triển, chúng tôi sẽ đề khởi một cuộc phỏng vấn thẩm định. Cuộc phỏng vấn để thẩm định này sẽ được lên lịch sau một khi chúng tôi thành lập được nhóm đánh giá hội đủ điều kiện (tốt nhất là trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định đánh giá.) Kết quả của cuộc phỏng vấn sẽ được tổng hợp thành một báo cáo. Sau đó, nhóm đánh giá San Andreas sẽ thu thập thông tin và các giấy tờ liên quan từ trường học, bác sĩ, bác sĩ tâm lý và các chuyên gia khác để giúp xác định người nộp đơn có bị khuyết tật về mặt phát triển hay không. San Andreas sẽ hoàn tất việc xác định hội đủ điều kiện trong vòng 20 ngày làm việc kể từ ngày phỏng vấn.

Hội đủ Điều kiện

Để xác nhận hội đủ điều kiện, khuyết tật phải phát sinh từ trước tuổi mười tám, có thể kéo dài vô hạn, và có mãn tính nghiêm trọng. Hội đủ điều kiện bao gồm các dạng khuyết tật phát triển sau đây:

 

Tim hiểu thêm ở đây:  Trang đủ điều kiện DDS 

Điều kiện đủ điều kiện

Khuyết tật trí tuệ: Một rối loạn biểu thị bởi sự thiếu hụt đáng kể trong cả hai khả năng nhận thức và kỹ năng thích ứng.

Bại não: Một chứng loạn thần kinh xảy ra ngay khi sinh ra hoặc khi còn bé ảnh hưởng đến chức năng điều khiển cử động cơ bắp, và dẫn đến thâm hụt đáng kể cho khả năng vận động thích nghi và/hoặc trí tuệ.

Động kinh: Một chứng rối loạn thần kinh trong não bộ trong đó triệu chứng chính là giật kinh phong. Quyết định hội đủ điều kiện sẽ căn cứ vào tình trạng rối loạn co giật không hoặc chưa kiểm soát được, mặc dù đã trải qua những cách điều trị y tế.

Tự Kỷ: Một hội chứng đặc trưng với biểu hiện khiếm khuyết về tương tác xã hội (thái độ hờ hững, không tương tác với bạn đồng lứa hoặc người lớn), khiếm khuyết về giao tiếp không lời, khiếm khuyết về kết bạn và duy trì các mối quan hệ. Ngoài ra, các cá nhân có thể biểu hiện các hành vi bất thường như rập khuôn & hạn hẹp sở thích.

Điều kiện thứ 5: Thể loại này bao gồm các điều kiện liên quan chặt chẽ với tình trạng khuyết tật về trí tuệ hoặc cần được điều trị tương tự như đối với người khuyết tật trí tuệ.

Các quy định đặc biệt loại trừ các tình trạng khuyết tật chỉ có rối loạn tâm lý (tâm thần), khiếm khuyết cụ thể về học tập, hoặc chỉ có khuyết tật thân thể. 

 

Tim hiểu thêm ở đây:  Trang đủ điều kiện DDS 

Đủ điều kiện tạm thời

Một đứa trẻ ba hoặc bốn tuổi có thể đủ điều kiện tạm thời để nhận các dịch vụ của trung tâm khu vực mà không cần chẩn đoán khuyết tật phát triển như được quy định trong Bộ luật W&I phần 4512(a)(1). Khả năng hội đủ điều kiện tạm thời đối với các dịch vụ của trung tâm khu vực là dành cho trẻ có những hạn chế đáng kể về chức năng trong ít nhất hai hoạt động chính trong cuộc sống được nêu trong Bộ luật W&I, mục 4512(a)(2). Một khuyết tật đơn thuần về thể chất không đáp ứng các tiêu chí đủ điều kiện. Trẻ em ba hoặc bốn tuổi đã được phục vụ trong Early Start không phải là yêu cầu về tính đủ điều kiện tạm thời. Tương tự như những cá nhân đủ điều kiện theo Bộ luật W&I mục 4512(a)(1), một đứa trẻ được xác định là đủ điều kiện tạm thời sẽ có một Kế hoạch Chương trình Cá nhân. Để biết thông tin về tiêu chí đủ điều kiện, xem Đủ điều kiện tạm thời theo Đạo luật Lanterman.

Cuộc Họp Xác Định Đủ Điều Kiện

Sau khi kết thúc quá trình đánh giá, cuộc họp xác định đủ điều kiện sẽ được lên lịch để chia sẻ thông tin và quyết định quý vị có đủ điều kiện hay không.

Họp Nhóm Kế hoạch

Một khi thiết lập được đủ điều kiện, nhân viên chỉ định của San Andreas sẽ tổ chức một cuộc họp lập kế hoạch cùng với thân chủ, gia đình và những người có liên quan khác để giúp quý vị đặt ra các mục tiêu, nhu cầu và dịch vụ. Theo luật, cuộc họp này phải được thực hiện trong vòng 60 ngày kể từ ngày được xác định đủ điều kiện.

Nếu có thể, San Andreas sẽ nhập buổi họp xác định đủ điều kiện và buổi họp nhóm lập kế hoạch thành một

Kết quả của buổi họp nhóm lập kế hoạch này là một Kế Hoạch Chương trình Cá nhân (IPP) sẽ được lập ra, trong đó bao gồm khuyến nghị dịch vụ cho dự định trước mắt và dài hạn (lâu dài) dựa trên khả năng hiện tại của thân chủ. IPP sẽ được đánh giá và bổ túc định kỳ hàng năm để bảo đảm nhu cầu của thân chủ được đáp ứng.

Hầu hết các dịch vụ đều được miễn phí. Tuy nhiên, cha mẹ có thể phải đóng chi phí hàng tháng nếu có con trẻ dưới 18 tuổi đang sống ở một nhà hay cơ sở chăm sóc nội trú cộng đồng của Trung tâm Vùng. Số tiền cha mẹ phải trả được xác định bởi Bộ Dịch vụ Phát triển dựa trên lợi tức gia đình của họ. Tất cả mọi chi tiết đều được giữ bảo mật

Phần Chi phí Cha mẹ Chia sẻ

Phụ huynh có thể sẽ được yêu cầu chia sẻ chi phí cho một số dịch vụ nhất định do trẻ từ 3 đến 17 tuổi tiếp cận. Để biết thêm chi tiết, hãy truy cập vào các liên kết sau:

  Khởi Đầu Sớm (Early Start)

  Trẻ sơ sinh đến 36 tháng tuổi được nghi là có nguy cơ bị khuyết tật phát triển sẽ được giới thiệu đến Chương trình Khởi Đầu Sớm (Early Start). Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2015, Tiểu bang California đã thay đổi các tiêu chuẩn xác định đủ điều kiện bao gồm trẻ em, áp dụng theo 2008 tiêu chí, bị suy yếu 33% trong một lĩnh vực, bất kể tuổi tác của trẻ và chúng tôi hiện được phép phục vụ trẻ em có hai hoặc nhiều yếu tố rủi ro cao trở lên.

  Để biết thêm chi tiết về giới thiệuNHẤP VÀO ĐÂY<<<.

  Các dịch vụ được cung cấp

  Những người bị khuyết tật phát triển được hưởng các quyền và sự bảo vệ giống như bất kỳ người nào khác theo luật của California và Hiến pháp Hoa Kỳ. San Andreas cam kết bảo vệ các quyền dân sự, pháp lý và quyền được hưởng dịch vụ của những thân chủ và người đăng ký xin dịch vụ.

  Các dịch vụ được xác định bởi nhóm lập kế hoạch dựa trên nhu cầu và các yếu tố khác, bao gồm các chương trình hiện có khác.

  Tìm hiểu thêm về các dịch vụ phổ biến tại đây:  Các Dịch vụ được cung cấp bởi Trung tâm Vùng 

   

  Vietnamese