Lịch sử

GIỚI THIỆU VỀ CHÚNG TÔI

Tìm hiểu Hệ thống Trung tâm Khu vực California 

Tiếng Anh

người Tây Ban Nha

Chúng tôi là

Trung tâm khu vực San Andreas là một tập đoàn cộng đồng phi lợi nhuận tư nhân do Tiểu bang California tài trợ để phục vụ người khuyết tật phát triển theo yêu cầu của Đạo luật về khuyết tật phát triển Lanterman. Đạo luật Lanterman là một phần của luật California quy định các quyền và trách nhiệm của người khuyết tật phát triển. Tiểu bang Cali có tất cả 21 trung tâm khu vực và riêng Trung tâm khu vực San Andreas chỉ phục vụ các cá nhân và gia đình cư trú tại các quận Hạt Monterey, San Benito, Santa Clara và Santa Cruz.

San Andreas cung cấp các dịch vụ chẩn đoán và phòng ngừa để giúp cải thiện tình trạng khuyết tật phát triển. Ví dụ về dịch vụ này bao gồm chọc ối, sàng lọc lông nhung màng đệm hoặc sàng lọc di truyền cho phụ nữ mang thai. Các nghiên cứu về nhiễm sắc thể và tư vấn di truyền có sẵn cho các thành viên trong gia đình để xác định các tình trạng di truyền có thể làm tăng nguy cơ sinh ra một đứa trẻ khuyết tật phát triển hoặc để xác định nguyên nhân của tình trạng khuyết tật. Các dịch vụ phòng ngừa này được cung cấp khi có sự giới thiệu của bác sĩ.

Early Start là một chương trình phòng ngừa khác được thiết kế với sự hợp tác của các Cơ quan Giáo dục Địa phương để phục vụ trẻ sơ sinh từ sơ sinh đến ba mươi sáu tháng tuổi. Trẻ sơ sinh có nguy cơ bị khuyết tật hoặc được sinh ra trong điều kiện y tế có nguy cơ cao hoặc đang bị chậm phát triển đều đủ điều kiện nhận các dịch vụ can thiệp nhằm tối đa hóa sự phát triển của trẻ trong những năm đầu đời này. Bất kỳ người nào, cư trú tại bốn quận khu vực, bất kể tuổi tác, nền tảng văn hóa hoặc thu nhập, được cho là có khuyết tật phát triển, có thể nhận được dịch vụ chẩn đoán để đánh giá tính hợp lệ. Để được coi là đủ điều kiện, khuyết tật phải bắt nguồn từ trước mười tám tuổi, có khả năng tiếp tục vô thời hạn và tạo thành một khuyết tật đáng kể.

Các điều kiện đủ điều kiện là: Khuyết tật trí tuệ, Bại não, Động kinh, Tự kỷ và các tình trạng khác có liên quan chặt chẽ đến khuyết tật trí tuệ.

Để nộp đơn xin dịch vụ của Trung tâm San Andreas quý vị có thể gọi điện thoại, viết thư hoặc trực tiếp đến văn phòng Trung tâm khu vực trong vùng cư ngụ của quý vị. Sau khi khởi liên lạc với Trung tâm khu vực, quý vị sẽ có được một buổi phỏng vấn sơ khởi về tình trạng xin dịch vụ của quý vị. Sau đó, một cuộc họp vấn sẽ được ấn định để đánh giá và xác định đủ điều kiện.

Không tính phí chẩn đoán và giám định. Sau khi đủ điều kiện được thiết lập, nhân viên của Trung tâm khu vực, làm việc cùng với người tiêu dùng, gia đình, và những người có liên quan khác; để phát triển Kế hoạch Chương trình Cá nhân (IPP) hoặc Kế hoạch Dịch vụ Gia đình Cá nhân (IFSP) xác định các nhu cầu, dịch vụ và hỗ trợ cá nhân.

Các dịch vụ được cung cấp

Sau khi tính đủ điều kiện của một cá nhân đã được xác định thông qua Lập Hồ sơ quy trình, điều phối dịch vụ và lập kế hoạch được bắt đầu bằng việc phát triển một kế hoạch bằng văn bản lấy con người làm trung tâm. Các dịch vụ được xác định riêng và được cung cấp để hỗ trợ các cơ hội tối đa hóa cơ hội của người tiêu dùng để sống một cuộc sống độc lập, hiệu quả và thỏa mãn với tư cách là thành viên trong cộng đồng của chúng tôi.

San Andreas hỗ trợ người tiêu dùng đủ điều kiện đăng ký và tiếp cận các dịch vụ xã hội các cơ quan và chương trình công ích; và có thể cung cấp kinh phí cho các dịch vụ. Một số ví dụ về các dịch vụ do San Andreas tài trợ là: giáo dục trẻ sơ sinh; các dịch vụ hỗ trợ gia đình như chăm sóc ban ngày và nghỉ ngơi chuyên biệt; sắp xếp cuộc sống cộng đồng như Chăm sóc nội trú và được hỗ trợ sinh hoạt. San Andreas cũng hỗ trợ vận động chính sách để tiếp cận các dịch vụ khác như Dịch vụ hỗ trợ tại nhà (IHSS), Điều dưỡng tại nhà theo ca hoặc các chương trình giáo dục.

Quyền

Người khuyết tật phát triển được hưởng các quyền và sự bảo vệ giống như bất kỳ người nào khác theo luật của California và Hiến pháp Hoa Kỳ. Luật tiểu bang cung cấp thêm các quyền cụ thể cho người khuyết tật phát triển. Các quyền này bao gồm, nhưng không giới hạn ở: các dịch vụ điều trị và phục hồi chức năng; nhân phẩm, quyền riêng tư và chăm sóc con người; giáo dục; để không bị tổn hại; dịch vụ biện hộ; hòa nhập xã hội và tham gia cộng đồng. San Andreas cam kết đảm bảo và bảo vệ các quyền dân sự, pháp lý và dịch vụ này mà người tiêu dùng và người đăng ký của chúng tôi được hưởng.

Cha mẹ có quyền và tiếp cận với các biện pháp bảo vệ để đảm bảo rằng các dịch vụ can thiệp sớm được cung cấp theo cách phù hợp với nhu cầu của trẻ và mối quan tâm của gia đình.

đúng thủ tục

Tất cả những người nộp đơn, người tiêu dùng đủ điều kiện và đại diện của họ đều có quyền theo thủ tục tố tụng hoặc quyền kháng cáo các quyết định do Trung tâm khu vực San Andreas đưa ra mà họ không đồng ý.

Sứ mệnh

Trung tâm khu vực San Andreas Sứ mệnh công nhận nhu cầu vận động chính sách liên tục để duy trì mục đích và lời hứa ban đầu của Đạo luật về Người khuyết tật Phát triển Lanterman và cam kết bảo vệ các điều khoản của nó.

Vietnamese