Các Tổ chức Cung cấp Dịch vụ

Báo cáo Sự cố Đặc biệt

Sự cố đặc biệt là gì? Sự cố Đặc biệt là một sự kiện bất lợi bất thường trong cuộc sống của một cá nhân nhận các dịch vụ của Trung tâm Khu vực.

Báo cáo là gì? Các loại sự cố cần báo cáo trong SANDIS

Lưu ý: Mẫu Báo cáo Sự cố Đặc biệt của San Andreas RC được phê duyệt và chấp nhận bởi Cơ quan Cấp phép Chăm sóc Cộng đồng và Bộ Cấp phép Chăm sóc Sức khỏe California.

Bao lâu thì Trung tâm khu vực San Andreas nhận được báo cáo Sự cố đặc biệt? Các báo cáo đến hạn, bằng văn bản và qua điện thoại, trong vòng 24 giờ Liên kết đến Biểu mẫu Báo cáo Sự cố Đặc biệt

Hướng dẫn Hoàn thành SARC SIR

Trong đợt bùng phát COVID-19, sự hỗ trợ của bạn là cần thiết và được đánh giá cao. Bộ Dịch vụ Phát triển (DDS) đã yêu cầu các nhà cung cấp và nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc dài hạn (ICF-DD) báo cáo bất kỳ người tiêu dùng nào có kết quả xét nghiệm dương tính với ca nhiễm COVID-19 mới (“Ca bệnh Mới” có nghĩa là lần đầu tiên một người nào đó bị bệnh do COVID -19 hoặc bệnh tiếp theo sau khi khỏi bệnh do COVID-19 trước đó) và bất kỳ người tiêu dùng nào tử vong do COVID-19. Ngoài việc gửi SIR, các nhà cung cấp cũng phải gửi SARC-COVID-19-Biểu mẫu người tiêu dùng_Rev 3.15.22

Tài liệu Huấn luyện Nhân viên trong thời gian Trú ẩn tại chỗ

 

Đào tạo có sẵn cho các nhà cung cấp dịch vụ không?  Liên kết đến lịch trình đào tạo

liên kết từ DDS:

Mạng lưới an toàn

Góc Tiêu Dùng

Vietnamese