Hỗ trợ Phụ huynh

Nếu quý vị đang điều hành một nhóm hỗ trợ và muốn phổ biến nó đến mọi người, xin vui lòng liên hệ với San Andreas thông qua phần: "liên hệ với chúng tôi".

Quận Santa Clara

Parents Helping Parents:  Nhóm Hỗ trợ Phụ huynh
Gilroy-Grupo de Apoyo- Cada ultimo lunes del mes.
San Jose- Cada ultimo viernes de cada mes.
Nhấp vào đây để có thêm thông tin về:  Fiesta Familiar monthly mtg information 3-23- 2015 (1)

Quận Santa Cruz

Cha mẹ và người chăm sóc trẻ tự kỷ sẽ gặp gỡ định kỳ vào mỗi thứ Ba của tuần thứ nhì trong tháng nhằm mục đích trao đổi, giúp đỡ nhau (từ 7-9 giờ tối) và sau đó chia sẻ các nguồn hổ trợ, thông tin (từ 9-9:30 tối). Chúng tôi là nơi an toàn, bảo mật, đồng cảm cho các bậc phụ huynh đến để có được sự giúp đỡ trong vai trò là cha mẹ, hay với tư cách cá nhân nhằm mục đích tương trợ lẫn nhau để mọi thứ cùng tốt đẹp hơn, cũng như hỗ trợ và tự hào về các gia đình đa dạng của chúng ta. Hiện tại, những gia đình tham gia nhóm chúng tôi có con trong lứa tuổi 4-18. Tuy là vậy, tất cả phụ huynh/người giám hộ đều được hoan nghênh tham dự !
Trung bình, chúng tôi có khoảng từ 6-14 người tham dự mỗi buổi họp.
Mọi thắc mắc hay để biết thêm chi tiết, xin liên lạc alihayes2003@yahoo.com hay ở số điện thoại 1-831-252-1333.

Địa chỉ của Nhóm Hỗ trợ:

220 Lincoln St. in Santa Cruz. Bấm đây để xem tờ thông báo:  2 Nhóm Hỗ trợ Tự kỷ

Quận San Benito và Santa Cruz:

Mạng Thông tin Phụ huynh Đặc biệt:  SPIN

Quận Monterey 

Ciudad de Greenfield:  Grupo de apoyo- Chuparrosa-  Mas informacion aqui: Chuparrosa grupo de apoyo

Grupo de apoyo para padres en español en La oficina de San Andreas,  344 Salinas Street, Salinas Parent Support Group Flyer Spanish
PANESC: Grupo de apoyo en Soledad:  flier-panesc

Đây là danh sách các nhóm được biết đến.   SARC Catchment Support Groups

Vietnamese