Các Tổ chức Cung cấp Dịch vụ

hóa đơn điện tử

THÔNG BÁO:

  1. Ngân sách cho các Cơ sở Chăm sóc Cộng đồng (CCF) phản ánh bất kỳ sự gia tăng/thay đổi nào trong nguồn tài trợ Thu nhập An sinh của Tiểu bang/Thanh toán Bổ sung của Tiểu bang (SSI/SSP) trong năm. Tăng SSI/SSP thường có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1stvà mọi thay đổi sẽ được bù đắp bằng việc giảm số tiền bổ sung do trung tâm khu vực cung cấp. Việc tăng SSI/SSP cũng sẽ làm tăng số tiền trợ cấp cá nhân và trợ cấp ngẫu nhiên (P&I) hàng tháng có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1st. Thông báo cho tất cả các thay đổi về lợi ích được cung cấp bởi Cơ quan An sinh Xã hội.
  2. Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Mozilla Firefox làm Trình duyệt Internet của bạn để truy cập Hóa đơn điện tử.
  3. DDS yêu cầu tất cả các nhà cung cấp Mua dịch vụ sử dụng hệ thống Hóa đơn điện tử để gửi hóa đơn.

HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ LÀ GÌ?

Hóa đơn điện tử là một quy trình cho phép các nhà cung cấp dịch vụ hoàn thành hóa đơn qua Internet để xử lý và thanh toán tự động. Quy trình nhanh chóng này giúp đảm bảo rằng các hóa đơn được chuẩn bị chính xác và các khoản thanh toán được nhận một cách đáng tin cậy hơn.

ĐÀO TẠO HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ >>> Bấm vào đây <<<

ĐĂNG NHẬP HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ >>> Bấm vào đây <<<

Nhà cung cấp dịch vụ - Tình trạng khẩn cấp

Tăng tỷ lệ Assemply Bill (AB) X2-1 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2016

Dự luật hội đồng (AB) X2-1 Tăng tỷ lệ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2016

Yêu cầu theo luật định để được Đánh giá Độc lập hoặc Kiểm toán Báo cáo Tài chính – LỜI NHẮC

Vietnamese