Các Tổ chức Cung cấp Dịch vụ

Cổng Trực tuyến cho Nhà Cung cấp Dịch vụ

*** CÁC NHÀ CUNG CẤP/BÊN BÁN LƯU Ý ***

Xin lưu ý rằng ngày 30 tháng 6quần què đánh dấu sự kết thúc của năm tài chính của chúng tôi. Do đó, ủy quyền Mua dịch vụ (POS) cho các dịch vụ được thiết lập để bắt đầu vào ngày 01 tháng 7 và sau đó sẽ không khả dụng cho đến giữa đến cuối tháng Bảy. Chỉ các ủy quyền POS được thiết lập để chuyển qua các năm tài chính mới có số ủy quyền khả dụng vào đầu tháng 7 .
Chúng tôi cảm ơn bạn đã kiên nhẫn của bạn!!!

Vui lòng gửi Báo cáo kiểm toán độc lập tới Karl Cruz, CPA tại kcruz@sarc.org


Cổng thông tin nhà cung cấp dịch vụ mới đã có tại đây!

Chúng tôi vui mừng thông báo rằng Cổng thông tin nhà cung cấp dịch vụ cập nhật đã có sẵn và không còn yêu cầu cài đặt Chương trình Java trên máy tính của bạn nữa! Thật dễ dàng để đăng nhập và sử dụng trong bất kỳ trình duyệt Internet nào (Internet Explorer, Safari, v.v.) trên cả Mac, Windows và thậm chí cả thiết bị di động.

QUAN TRỌNG: Chương trình SPP mới này yêu cầu thay đổi cách in tất cả các báo cáo, bao gồm Liệt kê Nhà cung cấp dịch vụ của tôi, Liệt kê người tiêu dùng của tôi, Xác thực mở vào tháng trước, v.v. Bạn có thể tiếp tục in các báo cáo hữu ích này, nhưng trước tiên bạn cần gửi báo cáo qua email cho chính mình trước khi in, giống như cách bạn làm để truy cập các biểu mẫu (ủy quyền và hóa đơn).

  1. Hướng dẫn SPP mới – Video YouTube.
  2. Sử dụng SPP mới với tư cách là Người dùng tiêu chuẩn – PDF.

Tôi có thể bắt đầu Sử dụng SPP như thế nào?

  1. Xem lại Hướng dẫn cổng thông tin nhà cung cấp dịch vụ (#1).
  2. Tải về Mẫu thỏa thuận sử dụng (#2).
  3. Hoàn thành và gửi email cho Anna Wall tại awall@sarc.org

ĐĂNG NHẬP VÀO SANDIS7 SPP Portal >>> Bấm vào đây <<<


Dịch vụ Cộng đồng và Đào tạo Nhà cung cấp Dịch vụ Y tế

Để xem các khóa đào tạo mới nhất, vui lòng nhấp vào lịch tương ứng để xem thời gian và ngày của các lớp đào tạo mà bạn muốn tham dự.

Đào tạo Dịch vụ Cộng đồng

 

 

Đào tạo dịch vụ y tế

 

 

Vietnamese