Lịch sử

Giá trị cốt lõi của chúng tôi

Trung tâm Khu vực San Andreas là một trong 21 Trung tâm Khu vực dành cho người khuyết tật phát triển ở Tiểu bang California. Các trung tâm này ban đầu được thành lập để hỗ trợ người khuyết tật trí tuệ và gia đình họ tìm và phát triển các dịch vụ và chương trình trong cộng đồng của họ.

Các trung tâm ban đầu này được thành lập vào năm 1965 theo luật do Dân biểu Frank Lanterman bảo trợ. Đạo luật Lanterman có hiệu lực vào năm 1969 và thiết lập mạng lưới Trung tâm Khu vực trên toàn tiểu bang. Sau đó, Luật này đã mở rộng đối tượng được phục vụ bao gồm cả những người khuyết tật trí tuệ, bại não, động kinh, tự kỷ và các tình trạng khuyết tật khác tương tự như khuyết tật trí tuệ.

Trung tâm Khu vực San Andreas phục vụ những người sống trong ranh giới địa lý của các quận Santa Clara, Santa Cruz, Monterey và San Benito.

Các dịch vụ của chúng tôi được thiết kế để đáp ứng nhu cầu cá nhân của tất cả những người chúng tôi phục vụ theo độ tuổi, tình trạng khuyết tật và vị trí địa lý. Thông qua điều phối dịch vụ và quản lý trường hợp, nhân viên của chúng tôi kết nối các cá nhân với các nguồn lực trong cộng đồng để cải thiện cuộc sống của họ. Mục tiêu của Trung tâm khu vực San Andreas là nâng cao khả năng của những người khuyết tật phát triển để sống một cuộc sống hữu ích và thỏa mãn với tư cách là thành viên có giá trị trong cộng đồng của họ.

Các giá trị cốt lõi của San Andreas tập trung vào sự hòa nhập, trao quyền, ủng hộ và lựa chọn cá nhân.

  • bao gồm: Trung tâm Khu vực San Andreas cố gắng hợp tác tích cực với cộng đồng của chúng tôi và những cá nhân mà chúng tôi phục vụ. Chúng tôi tận tâm cung cấp các dịch vụ và hỗ trợ giúp tăng khả năng của mọi người để đảm nhận vị trí xứng đáng của họ với tư cách là hàng xóm, đồng nghiệp, bạn bè và thành viên cộng đồng. Những dịch vụ này rất nhạy cảm với sự đa dạng về văn hóa và sắc tộc của con người và cộng đồng. Trung tâm khu vực San Andreas cam kết đảm bảo rằng các cá nhân, cộng đồng và tổ chức chính phủ được thông tin đầy đủ về các vấn đề và dịch vụ ảnh hưởng đến người khuyết tật phát triển. Trung tâm khu vực của chúng tôi công nhận rằng những người chúng tôi phục vụ có mối quan hệ ý nghĩa với bạn bè và đồng nghiệp và được coi là những thành viên có giá trị, đóng góp cho cộng đồng của họ.
  • Trao quyền: Trung tâm khu vực San Andreas cam kết cung cấp hỗ trợ, thông tin và các lựa chọn để tạo thuận lợi cho quá trình trao quyền và hỗ trợ cá nhân mà chúng tôi phục vụ đạt được khả năng tự túc cao nhất có thể. Chúng tôi hỗ trợ và khuyến khích các cá nhân và gia đình của họ trở thành những người ra quyết định chính trong cuộc sống của họ. Chúng tôi tin rằng mỗi cá nhân, với sự giúp đỡ của đội ngũ nhân viên được đào tạo của chúng tôi, có khả năng khai thác sức mạnh, khả năng và kiến thức của cá nhân họ để đạt được và dẫn dắt lối sống do chính họ thiết kế. Mỗi người đều có quyền đưa ra những quyết định chi phối cuộc sống và tương lai của chính họ.
  • Vận động: Trung tâm khu vực San Andreas là nơi ủng hộ mạnh mẽ các quyền của cá nhân. Chúng tôi hỗ trợ người đó với tư cách là người ra quyết định của chính họ, thông qua một hệ thống dịch vụ và tài nguyên phức tạp. Trung tâm khu vực San Andreas tận tâm làm việc với người khuyết tật, cũng như người bảo quản, người giám hộ và hệ thống hỗ trợ khác của họ nhằm thúc đẩy tiếng nói của họ được lắng nghe.
  • lựa chọn cá nhân: Các cá nhân có quyền lựa chọn để quyết định dịch vụ và hỗ trợ nào phù hợp nhất với họ. Thông qua quy trình của nhóm lập kế hoạch, người khuyết tật mặc dù có gia đình, bạn bè và nhân viên hỗ trợ có thể chọn các phương án phù hợp nhất với họ. Vai trò của Trung tâm khu vực San Andreas là tôn trọng và hỗ trợ người mà chúng tôi phục vụ và tôn vinh khả năng của họ trong việc đưa ra những lựa chọn độc đáo, cá nhân, sáng suốt trong cuộc sống của họ.
Vietnamese
Extreme Heat Advisory:
Be prepared and stay safe.  Visit 
ready.ca.gov