Đang tải Sự kiện
  • sự kiện này đã trôi qua.

Coordinated Family Support Workshop

Sự miêu tả

CFS- Workshop (1).

Spanish, Vietnamese, and DHOH translation available

register here: zoom 

Chi tiết

Ngày:
Tháng Ba 29, 2023
Thời gian:
9:00 sáng - 12:00 chiều
Trang mạng:
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZUkdeqrqj0sHd33sAZMLK9lar9NhYFBFtpq

Location

Qua thu phóng
Danh mục sự kiện:
Sự kiện SARC

người tổ chức

Trung tâm khu vực San Andreas
Vietnamese