Đang tải Sự kiện
  • sự kiện này đã trôi qua.

Cuộc họp của Ủy ban Cố vấn Nhà cung cấp Dịch vụ (SPAC)

Sự miêu tả

Chi tiết

Ngày:
Tháng Sáu 23, 2021
Thời gian:
10:00 sáng - 12:00 chiều

Location

Qua thu phóng
Danh mục sự kiện:
Ban giám đốc
Sự kiện SARC
Ủy ban Tư vấn Nhà cung cấp Dịch vụ

người tổ chức

Ban giám đốc
Vietnamese