Đang tải Sự kiện
  • sự kiện này đã trôi qua.

Họp Hội đồng quản trị

Sự miêu tả

Trung tâm khu vực San Andreas
Ban giám đốc
Annual Meeting
November 11, 2023 Meeting

Please contact the Board’s Executive Administrative Assistant at (408) 341-3826 to confirm the zoom link and date.

Chi tiết

Ngày:
Tháng Mười Một 13, 2023
Thời gian:
6:00 chiều - 8:00 chiều

Location

Qua thu phóng
Danh mục sự kiện:
Ban giám đốc
Vietnamese