Đang tải Sự kiện
  • sự kiện này đã trôi qua.

Họp Hội đồng quản trị

Sự miêu tả

Trung tâm khu vực San Andreas
Ban giám đốc
Cuộc họp ngày 20 tháng 6 năm 2022

Cuộc họp sẽ được tổ chức qua Zoom

Chi tiết

Ngày:
Tháng Sáu 20, 2022
Thời gian:
5:00 chiều - 7:00 chiều

Location

Qua thu phóng
Danh mục sự kiện:
Ban giám đốc
Sự kiện SARC
Vietnamese