Trang web và chiến lược việc làm

blog inner
blog bên trong

Ngày 4 tháng 9 năm 2018

Có được việc làm ý nghĩa là mong muốn của nhiều người. Có một số thông tin rất tuyệt vời liên quan đến chiến lược việc làm tại trang web mới được phát hành này. Bấm vào đây để biết thêm chi tiết:   Trang web làm việc 

 

Trang web thu thập WIOA

Đăng ngày 09/03/2015 lúc 02:28PM

Chúng tôi vui mừng thông báo về việc ra mắt trang web Bộ sưu tập Đạo luật Cơ hội và Đổi mới Lực lượng lao động (WIOA) trên Workforce3 One. Trang web cung cấp thông tin và tài nguyên cho các Bang, khu vực địa phương, tổ chức phi lợi nhuận và những người được cấp khác cũng như các bên liên quan khác để hỗ trợ triển khai WIOA. Các tài nguyên bổ sung sẽ được thêm vào khi chúng có sẵn.

Bấm vào đây để trang web:  lực lượng lao động một 

Vietnamese