Đang tải Sự kiện
  • sự kiện này đã trôi qua.

Trình bày hỗ trợ gia đình phối hợp

Sự miêu tả

ngôn ngữ
người Tây Ban Nha
Tiếng Việt

10:00-11:00 Thứ Tư, ngày 19 tháng 4 năm 2023 

ĐĂNG KÝ LÀ BẮT BUỘC 

Liên kết đăng ký: 

Nhấn vào đây để đăng ký

 

Chi tiết

Ngày:
Tháng Tư 19, 2023
Thời gian:
10:00 sáng - 11:00 sáng
Trang mạng:
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZUvd-ysrzgpGtJ22bbODHPzaSnuxczAxbp8

Location

Qua thu phóng
Danh mục sự kiện:
Sự kiện SARC

người tổ chức

Trung tâm khu vực San Andreas
Vietnamese