Đang tải Sự kiện
  • sự kiện này đã trôi qua.

6th Annual Superhero Summer Festival & Inaugural 5K Walk~Run~Roll

Sự miêu tả

6th Annual Superhero Summer Festival& Inaugural 5K Walk~Run~Roll

Saturday, July 30, 2022

History Park

635 Phelan Ave., San Jose

8:00am – Registration for 5K
9:00am – 5K Starts
10:00am – Festival Begins
12:00noon – Announcements
2:00PM – Festival Ends

Register for the 5K Walk~Run~Roll Here

Tiếng Anh
người Tây Ban Nha
Tiếng Việt

Chi tiết

Ngày:
Tháng Bảy 30, 2022
Thời gian:
8:00 sáng - 2:00 chiều
Danh mục sự kiện:
Sự kiện SARC
Vietnamese