Đang tải Sự kiện
  • sự kiện này đã trôi qua.

Health-Related Vendor Training – Oral Health

Sự miêu tả

https://sanandreasregional.seamlessdocs.com/f/101823OHReg

Chi tiết

Ngày:
Tháng Mười 18, 2023
Thời gian:
9:00 sáng - 12:30 chiều

Location

Trung tâm khu vực San Andreas
6203 San Ignacio Ave, Phòng 200
San Jose, CA 95119 Hoa Kỳ
+ Bản đồ Google
Điện thoại:
(408) 374 - 9960
Trang mạng:
Xem trang web Địa điểm
Danh mục sự kiện:
Đào tạo nhà cung cấp liên quan đến sức khỏe
Vietnamese