Đang tải Sự kiện
  • sự kiện này đã trôi qua.

Community Services Training: Day Program New Vendor Orientation (DPNVO)

Sự miêu tả

Class Title:  Day Program New Vendor Orientation (DPNVO)

Class Date & Time:  August 28th, 2023 from 9:00 a.m. to 3:30 p.m.

Class Description:

PLEASE CAREFULLY READ THIS POST IN ITS ENTIRETY.  FAILURE TO FOLLOW ALL INSTRUCTIONS IN THIS POST WILL RESULT IN AUTOMATIC DENIAL OF ADMISSION TO THE DPNVO.

Registration is now open for the August 28th, 2023 Day Program New Vendor Orientation (DPNVO). The DPNVO will be conducted in person at SARC’s San Jose office.

To request admission to the DPNVO, please click on the link here to complete the following requirements.

vui lòng phúc đáp

Vé không khả dụng vì sự kiện này đã qua.

Chi tiết

Ngày:
Tháng Tám 28, 2023
Thời gian:
9:00 sáng - 3:30 chiều
Trị giá:
miễn phí
Danh mục sự kiện:
Đào tạo Dịch vụ Cộng đồng
Vietnamese