Đang tải Sự kiện
  • sự kiện này đã trôi qua.

Họp Ban đảm bảo chất lượng

Sự miêu tả

Họp Ban đảm bảo chất lượng

 

Vui lòng liên hệ với Trợ lý Hành chính Điều hành của Hội đồng theo số (408) 341-3826 để xác nhận ngày họp, địa điểm hoặc lời mời Zoom.

 

Chi tiết

Ngày:
Tháng Hai 14, 2023
Thời gian:
4:00 chiều - 6:00 chiều

Location

Qua thu phóng
Danh mục sự kiện:
Các cuộc họp của Ủy ban
Vietnamese