Đang tải Sự kiện
  • sự kiện này đã trôi qua.

Họp Ban đảm bảo chất lượng

Sự miêu tả

Họp Ban đảm bảo chất lượng

 

Vui lòng liên hệ với Trợ lý Hành chính Điều hành của Hội đồng theo số (408) 341-3826 để xác nhận ngày họp, địa điểm hoặc lời mời Zoom.

 

Chi tiết

Ngày:
Tháng Một 10, 2023
Thời gian:
4:00 chiều - 6:00 chiều

Location

Trung tâm khu vực San Andreas
6203 San Ignacio Ave, Phòng 200
San Jose, CA 95119 Hoa Kỳ
Điện thoại:
(408) 374 - 9960
Trang mạng:
Xem trang web Địa điểm
Danh mục sự kiện:
Các cuộc họp của Ủy ban
Vietnamese