Vietnamese Conference 2020

Buổi hội thảo dành cho các gia đình Việt Nam

Feb. 29, 2020

Đến để tìm hiểu về San Andreas Regional Center, quyền lợi của con em mình, những dịch vụ của  San Andreas Regional Center.  Sẽ có phần vấn đáp về những dịch vụ của người lớn và tuổi học sinh.

The conference is designed for Vietnamese-speaking families of children with disabilities.  Come to learn more about San Andreas Regional Center services.  Q&A session for adult and school aged services.

  • Sức khỏe Tâm Thần- Chẩn Đoán và Điều Trị  sẽ được thuyết trình bởi Bác Sĩ Đỗ Bích Lan
    Mental Health-Diagnosis and Treatment present by Dr. Bich Lan Do psychiatrist, MD  

Thứ bảy, ngày 29 tháng 2 năm 2020
Saturday, February 29th, 2020
8:30 am – 1:30 pm

Địa điểm tại:
San Andreas Regional Center
6203 San Ignacio Ave., Suite 200 San Jose CA 95119

Để thuận tiện cho phụ huynh tham gia buổi hội thảo, quý vị có thể yêu cầu thêm được 6 giờ respite. Ngoài ra, chúng tôi cũng có giữ trẻ tại chỗ – giới hạn chỉ 20 em xin ghi danh càng sớm càng tốt.

Xin quý vị đăng ký trực tiếp với Điều phối viên Dịch vụ của quý vị hoặc Jamie Nguyen (408) 341-3421 or jamienguyen@sarc.org

Vietnamese Conference flyer 2020

Quý vị cũng có thể đăng ký trực tuyến trên trang nhà chúng tôi:  >>> Click here <<<

 

 

English
Spanish Vietnamese English