Chúng tôi trợ lực cho người khuyết tật và gia đình họ có cuộc sống tự quyết và tốt đẹp hơn

Chẩn đoán và điều phối dịch vụ cho những người sống với khuyết tật phát triển

 

Years of Community Support
Năm hỗ trợ cộng đồng
45

Năm hỗ trợ cộng đồng

Individuals Served
Cá nhân được phục vụ
18000

Cá nhân được phục vụ

Geographical Areas Served:
Quận hạt được phục vụ:
4

Quận hạt được phục vụ:

Santa Clara, Santa Cruz, San
Benito và Monterey

Quý vị đang là

Một người Sống với Khuyết tật

Trung tâm Vùng San Andreas sẵn sàng ủng hộ quý vị truy tìm những dịch vụ có thể giúp được quý vị. Chúng tôi hỗ trợ quý vị ở mỗi giai đoạn khác nhau trong đời người của quý vị.

 

Một người Chăm sóc

Có nhiều hỗ trợ có thể được cung cấp qua nhiều lý do. Chúng tôi ở đây la để hỗ trợ quý vị khi có bất kỳ thay đổi xảy ra.

 

Một Nhà Cung cấp Dịch vụ

Các Tổ chức Cung cấp Dịch vụ là đối tác trong việc đáp ứng những nhu cầu

Hóa đơn điện tử 

Cổng Trực tuyến cho Nhà Cung cấp Dịch vụ 

Chúng tôi thiết kế các dịch vụ đáp ứng nhu cầu cá nhân theo tuổi độ, khuyết tật và địa phương.

Nhận đơn và Xác định Hội đủ Điều kiện

Bất kỳ người nào được nghi là có khuyết tật phát triển đều được khuyến khích nộp đơn yêu cầu phúc lợi - bất kể tuổi tác, nền tảng văn hóa hoặc lợi tức,

Điều phối Dịch vụ và Quản lý Hồ sơ

Điều phối viên Dịch vụ hợp tác với người khuyết tật và/hoặc gia đình họ để hoạch định các nhu cầu của cá nhân.

Trung tâm Vùng San Andreas là một tổ chức phi lợi nhuận phục vụ các cá nhân bị khuyết tật phát triển và gia đình đang cư trú tại các quận Hạt Monterey, San Benito, Santa Clara và Santa Cruz.

Nolan
Nolan participates in the Disabilities Support Program (DSP) at Evergreen Valley College, which enables students with disabilities to access all aspects of the college community.
Nolan
He is pictured on the DSP brochure.  Nolan is working on an AS degree in Business Information Systems. He also participates in an integrated community program through Lights of Hope, a SARC service provider.
Rosemary
Rosemary is a 28-year-old woman who had lived with her parents in Santa Cruz all of her  life.  Rosemary worked with Housing Choices and recently was accepted to the Water Street Apartments, an affordable housing complex  where she now lives.
Rosemary
The complex is located close to transit, shopping and services, and most importantly to Clarity Arts in Santa Cruz, where she hopes to launch her career as a painter.  Rosemary is pictured next to one of her paintings which hangs in the office of the Water Street Apartments.

Tin tức và Sự kiện Cộng đồng

Thông tin
Dữ liệu Chi tiêu Dịch vụ, Năm Tài chính 18-19
Ngày 13 tháng 12 năm 2019

Mục đích nhằm đánh giá trong quá trình thực thi dịch vụ và xác định xem tất cả mọi người khuyết tật có cơ hội được tiếp cận một cách bình đẳng.

Thông tin
Theo dõi SARC trên Truyền thông Xã hội
Ngày 3 tháng 10 năm 2019

Truyền thông Xã hội là cách ứng dụng để giúp quý vị dễ dàng lấy thông tin về những Sự kiện, hội thảo và thông báo

Thông tin
Hướng dẫn Bầu Cử tại California
Ngày 5 tháng 10 năm 2019

Learn how to vote for the right people into office who would represent you in California. All information to register included.

Announcement
Join the Board of Directors!
November 2, 2019

Make your voice be heard and make a difference by joining the San Andreas Regional Center Board of Directors and represent your area.

Thông tin
Trợ giúp khi Cúp Điện
Ngày 3 tháng 10 năm 2019

Updates on the latest rolling blackouts and Power Outage

Vietnamese
English Spanish Vietnamese